Skoči na glavno vsebino

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obstoječe okolje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi (Kurikulum za vrtce, 1999).

Mesec oktober je v enoti Ringa raja tako otrokom kot tudi staršem ponudil pestro paleto dejavnosti.

Dodobra smo izkoristili naravne plodove, s katerimi je pohitela in nas obdarila jesen; otroci so se z naravnimi plodovi igrali, jih presipavali, razvrščali po barvi, velikosti in obliki, ob tem pa osvajali besede za količinske pojme (manj : več : enako).

Ob zgodbicah z jesensko tematiko so otroci podoživljali prebrano v umetniških delavnicah, kjer so imeli možnost mešanja barv, risanja s tušem in odtiskovanja listja. Spoznali so se tudi s tehniko risanja »mandal«, ob katerih so se otroci sproščali ter razvijali sposobnost koncentracije.

… listje pa še vedno počasi odpada z dreves in nam vsakodnevno pričara čudovit barviti ples …

Zapisala: Aleksandra Conradi

no images were found

Dostopnost