Skoči na glavno vsebino

Obogatitvene dejavnosti za zdravje in sobivanje z naravo

Obogatitveni programi so posebnost našega vrtca. Pomenijo dodano vrednost kakovostnemu delu in vplivajo na našo  prepoznavnost. Prvi sklop programov zagotavlja večjo kakovost vzgoje za zdravo bivanje (Zobomiška, Mali sonček, Naravoslovje), drugi pa višjo kakovost družbeno-kulturno doživljajskega sveta (otroški pevski zborčki, lutkovne predstave, Zarjin bralček, Nekoč je bilo …).

Za več informacij kliknite na posamezno kategorijo pod to rubriko.

Zobomiška

ZOBOMIŠKA je program dela na področju vzgoje za zdravje zobne preventive v vrtcu. Povezuje vse, ki sodelujejo v procesu skrbi za otrokove zobe – starše, vzgojitelje oz. učitelje in strokovne delavce Mladinskega zobozdravstva. Pomembno je sodelovanje med vrtcem, starši in Mladinskim zobozdravstvom, kajti le tako so stališča in zahteve do otrok poenotene.

Cilji Zobomiške

Otroci:
•    se na enostaven, njim dopadljiv način učijo redne in pravilne ustne higiene,
•    pridobivajo izkušnje, da je zdrav zob čist zob,
•    se navajajo na osnovna pravila v zvezi z osebno higieno in pridobivajo na utrjevanju skrbi za zdravje,
•    spoznavajo pomen uživanja raznovrstne hrane.

Med cilje sodi tudi osveščanje vseh, ki so vključeni v proces vzgoje otrok.

Zobomiškina knjižica je namenjena otokom od 4. leta dalje in spremlja otroka skozi vso predšolsko in še del šolskega obdobja.  Z njo želimo spodbuditi pri otrocih zanimanje za svoje zobe, jih navajati na redno skrb zanje in jih motivirati za obiskovanje zobozdravnika. Postala naj bi otrokova spremljevalka ne le v vrtcu in v 1. triadi OŠ temveč tudi doma, saj vključuje starše, ki otroku pomagajo.

Z njeno pomočjo otrok tekmuje sam s seboj in si na ta način pridobiva navade v skrbi za redno izvajanje ustne higiene in opazovanje svojih zob.

V našem vrtcu otrokom vsakodnevno omogočamo in jih spodbujamo, da z raznolikimi aktivnostmi v prostoru in na prostem razvijajo gibalne sposobnosti ter usvajajo gibalne koncepte. Upoštevamo različne potrebe, interese in sposobnosti, tako da v največji meri prispevamo k optimalnemu razvoju otrok. V želji biti še boljši smo v šolskem letu 2011/12 sodelovali v državnem pilotnem projektu MALI SONČEK. Zaradi pozitivnih rezultatov ga od leta 2012 izvajamo kot obogatitev naših programov.

Je program gibalno/športne vzgoje v sodelovanju z Zavodom za šport Planica in Športno zvezo Celje ter starši. Namenjen je vsem otrokom od 2. do 6. leta starosti in vsebuje 4 stopnje:
Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta),
Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta),
Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta),
Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).

Poleg ciljev, opredeljenih v Kurikulumu želimo:

  • spodbuditi otroke in starše k aktivnemu načinu preživljanja prostega časa,
  • doseči, da bo gibanje želja, navada in potreba v vseh starostih,
  • spodbuditi sodelovanje staršev pri izpeljavi gibalnega programa,
  • vse sodelujoče spodbuditi k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalno/športnih vsebin predšolskim otrokom.

Vsebine programa so pestre, temeljijo na možnosti izbire, aktivnem sodelovanju, spodbujanju uspeha posameznika in učijo spoštovati razlike med vrstniki.

Poudarek je na igrivem usvajanju gibalne abecede z možnostjo iskanja lastnih rešitev gibalnih nalog. Dejavnosti potekajo sistematično, razvojno – procesno skozi vse leto – skozi vse letne čase.

Podrobno si program lahko preberete tukaj.

VrtnarimoProgram, kjer skupaj raziskujemo raznolikost narave. Razvijamo občutek za lepo v okolju in za dejavno vključevanje otrok v obstoječe fizično in družbeno okolje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živo naravo, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. V samem procesu se postopoma oblikujejo pojmi, otrok pa si ob tem razvija tudi mišljenje. Otroke vzgajamo v smislu sožitja, vključevanja in odgovornega ravnanja do okolja, ki nas obdaja. Pri tem pa se zavedamo, da smo odrasli s svojim znanjem, ravnanjem in srčno kulturo identifikacijski vzor otroku.

 Katere cilje s področja naravoslovja želimo doseči?

  • Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetski razsežnosti.
  • Razvijanje otrokove občutljivosti in ljubezni do sebe, soljudi in okolja.
  • Zavedanje o prepletenosti odnosov v okolju.
  • Dejavno vključevanje in odgovorno ravnanje otroka.

Zarjin judoist

ZARJIN JUDOIS je ena izmed obogatitvenih dejavnosti Vrtca Zarja, ki se izvaja v enoti Mehurček. Vodi jo Regina Jernejc, vzgojiteljica predšolskih otrok, trenerka juda, IV. DAN – črni pas.

Vanjo so na podlagi lastne izbire in interesa ter v sodelovanju s starši vključeni otroci starejših oddelkov. Aktivnosti potekajo kot didaktični proces enkrat tedensko, skozi vse leto.

Učenje temelji na celostnem osebnostnem razvoju otrok in bogati ostale oblike gibalnih dejavnosti našega Izvedbenega kurikuluma. Skozi organizirano vadbo se otroci na privlačen in igriv način seznanjajo z osnovami in načeli juda. Med drugim se naučijo primernega športnega obnašanja, higienskih navad, ki so pomembne za šport in vsakdan, spoštovanja drugih, spoštljivega ravnanja s tujo lastnino ter hkrati skrbeti za lastno varnost in varnost drugih.

Dostopnost