Skoči na glavno vsebino

Naravno okolje je prečudovito in se že bohoti v vsej svoji lepoti, kot je v navadi za ta letni čas. V malčkovih oddelkih smo tako preko opazovanja in raziskovanja spoznavali živo in neživo naravo ter spremembe v njej. Spoznali in seznanili smo se z prvimi znanilci pomladi, naravo pa raziskovali in doživljali z vsemi čuti. Vonjali smo prve spomladanske cvetice, sveže pokošeno travo in  spremljali cvetenje dreves. Tipali smo hrapavo in gladko lubje dreves, jutranjo roso na travnih bilkah in mehke smrekove vršičke. Poslušali smo šumenje vetra v drevesnih krošnjah, trkanje dežnih kapelj po okenskih policah in poskušali ustvarjati zvoke s pihanjem trave med prsti. V enciklopedijah in drugih virih smo iskali uporabne informacije o življenju okoli nas. V igralnici smo oblikovali »raziskovalni kotiček«, s pomočjo katerega smo si pridobili nove izkušnje in spoznanja o dogajanju v naravi ter nenehnem spreminjanju le-te. Razvijali smo predvsem pozitiven in odgovoren odnos do žive narave, si pridobili marsikatere delovne navade in se učili, kako lahko sami vplivamo nanjo oz. kako lahko skrbimo zanjo.  Naša spoznanja in doživetja smo nato prenesli v gibalno, glasbeno in likovno ustvarjanje oz. izražanje.

Zapisala: Ksenija Škrubej, dipl. vzg.

Dostopnost