Skoči na glavno vsebino
V skrbi za zdravje občank in občanov je Mestna občina Celje sprejela ukrepe, s katerimi želimo ljudem pomagati in preprečiti širjenje koronavirusa. Odpovedani so vsi dogodki, zaprti so šole in vrtci, lokali in trgovine v skladu z direktivo vlade, zaprta so igrišča, Celebus ne vozi. Občanke in občane pozivamo, da se izogibajo stikom z drugimi ljudmi, da se z otroki ne zadržujejo na igriščih in da športnih aktivnosti v naravi ne izvajajo v skupinah. Samozaščitno ravnanje je zelo pomembno za vsakega posameznika in za vso skupnost.

Poslovanje Mestne občine Celje in Upravne enote Celje
Mestna blagajna in glavna pisarna Mestne občine Celje sta zaprti. Uradnih ur trenutno ni, na vsakem oddelku je zagotovljeno dežurstvo. Zaposleni delajo od doma in so dosegljivi po elektronski pošti in v nujnih primerih tudi po telefonu.

Izvajanje nalog na Upravni enoti Celje je omejeno na najbolj nujne zadeve, in sicer na način:

 • Za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma po elektronsko preko sporočil na e-naslov upravne enote (ue.celje@gov.si) ali preko navadne pošte;
 • Vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.
 • Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.
 • Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko (03) 42 65 300 ali pišete na elektronski naslov: ue.celje@gov.si

Od 16. 3. 2020 stranke vstopajo v UE izključno preko vhoda na Ljubljanski cesti 1, Celje. Pred vstopom v atrij si morajo obvezno razkužiti roke.

Pomoč osebam, ki ne morejo od doma
Mestna občina Celje je vzpostavila stično točko vseh prostovoljcev pri Civilni zaščiti Celje. Tako prostovoljci, ki so pripravljeni pomagati, kot občanke in občani, ki potrebujejo pomoč pri opravkih, lahko pokličejo po telefonu 03 491 09 20.

Varstvo otrok staršev, ki opravljajo nujno delo
Varstvo otrok v Mestni občini Celje bo potekalo na domu staršev otroka. Tako otroci kot prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov. Starši in prostovoljci bodo prejeli ustrezna navodila in podpisali izjavo.

Vsi javni vrtci in osnovne šole so dobili navodila, naj med svojimi sodelavci poiščejo prostovoljce, ki bodo lahko poskrbeli za varstvo vključenih otrok iz posameznega vrtca ali šole na domu. Starši, ki potrebujejo varstvo za svoje predšolske otroke, naj to sporočijo na elektronski naslov ravnateljice Vrtca Tončke Čečeve: ravnateljica.vtc@siol.com ali po telefonu 041 612 473. Starši osnovnošolskih otrok, ki potrebujejo varstvo, naj to sporočijo ravnatelju III. osnovne šole Celje: aleksander.verhovsek@3os-celje.si ali 031 343 057.

Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni starši predšolskih otrok in otrok od 1. do 5. razreda, ki opravljajo delo, ki je nujno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, če sta oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni.

Igrišča
Mestna občina Celje je igrišča, kjer je to mogoče zaprla, na vidna mesta smo namestili pisna opozorila, da naj se otroci in starši ne zadržujejo na igriščih. Upoštevanje navodil bo v prihodnjih dneh nadzorovalo mestno redarstvo.

Zdravstvena oskrba
Zdravstveni dom Celje deluje po posebnem režimu. Vstop v ZD Celje bo do preklica mogoč le skozi vhod z zadnjega parkirišča (pri dvigalu). V kolikor imate znake okužbe (slabo počutje, kašelj, povišana telesna temperatura, oteženo dihanje …) in potrebujete nasvet zdravnika, NAJPREJ POKLIČITE!
Ključne informacije so objavljene tukaj: https://www.zd-celje.si/si/

Zaprli so tudi vse zobozdravstvene ambulante. Nujne zobozdravstvene primere obravnavajo v dežurni ambulanti, za okužene z virusom COVID-19 pa bo delovala posebna zobozdravstvena ambulanta v izpostavi na Dobrni.

Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Celje v teh dneh opravlja zdravstvene storitve za paciente, ki so naročeni na zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkološke paciente, nosečnice, paciente, pri katerih je predvidena kontrola po predhodnem invazivnem posegu ali operaciji. Te paciente pokličejo po telefonu, jim pošljejo sporočilo po e-pošti ali po pošti z navodili o terminu izvedbe. Na obravnavo v novejši del bolnišnice (rumena stavba) in Gizelino bolnišnico (najstarejši del bolnišnice) lahko vstopijo le skozi vhod št. 6, to je vhod na nekdanjo urgenco. Pacienti, ki jih njihovi izbrani osebni zdravniki zaradi drugih zdravstvenih težav napotijo v bolnišnico, z napotnico s stopnjo nujnosti 1- NUJNO pridejo v Urgentni center Celje skozi vhod št. 20.

Obiski hospitaliziranih pacientov so prepovedani, prav tako prisotnost spremljevalca pri porodu. Edina izjema so hospitalizirani otroci, ki jih lahko obišče ena zdrava oseba.

Ni več osebnega naročanja na odvzem brisa na okužbo z novim koronavirusom. Brisi se v skladu s sklepom Vlade RS jemljejo le pacientom, katerih zdravstveno stanje je takšno, da je predvidena hospitalna obravnava. Posamezniki, ki imajo znake okužbe s koronavirusom (kašelj, vročina, oteženo dihanje), morajo najprej poklicati osebnega zdravnika, ta pa na osnovi kliničnih podatkov oceni ali bolnik izpolnjuje kriterij za odvzem brisa. Izbrani osebni zdravnik sam pokliče v bolnišnico in dogovori vse potrebno.

Vse informacije tukaj: https://www.sb-celje.si/

Celjske lekarne
Zaradi zagotavljanja nemotene preskrbe z zdravili so Celjske lekarne spremenile delovni čas nekaterih enot:

Lekarna CENTER
Stanetova 13 a, 3000 Celje

ponedeljek – petek: 8.00 – 18.00 | sobota: 8.00 – 12.00

Lekarna izvaja 24-urno neprekinjeno oskrbo z zdravili v regiji.

Lekarna GREGORČIČEVA
Gregorčičeva 5, 3000 Celje
ponedeljek – četrtek: 7.30 – 16.00 | petek: 7.30 – 14.00
Lekarna OTOK
Ljubljanska 18b, 3000 Celje
ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00
Lekarna NOVA VAS
Ul. bratov Vošnjakov 12, 3000 Celje
ponedeljek – petek: 8.00 – 17.00 | sobota: 8.00 – 12.00
Lekarna LAVA
Pucova 9c, 3000 Celje
ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00
Lekarna PLANET
Mariborska 128, 3000 Celje
ponedeljek – sobota: 10.00 – 18.00
Lekarna CITYCENTER
Mariborska 100, 3000 Celje
ponedeljek – sobota: 10.00 – 18.00

Informacije: www.lekarnanaklik.si

Javni prevoz in parkiranje
Celebus do nadaljnjega ne vozi. Vsi uporabniki mesečnih vozovnic bodo o prenosu le-teh pravočasno obveščeni. Vsa javna parkirišča v Mestni občini Celje (razen garažnih hiš) so do preklica brezplačna. Vse voznike prosimo, da so pri parkiranju obzirni in upoštevajo veljavna pravila. Označena parkirišča za invalide so namenjena samo njim.

Javna podjetja
Simbio
Nemoteno poteka izvajanje naslednjih dejavnosti: zbiranje in odvoz embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov po sistemu odvoza od vrat do vrat, javna higiena (praznjenje koškov …) ter zaenkrat tudi praznjenje ekoloških otokov.

 • Zbirna centra za ločeno zbiranje odpadkov, ki zaenkrat ostajata odprta ob nespremenjenem delovnem času in ob dodatnih zaščitnih ukrepih (posamični vstopi, razkuževanje …), sta: Zbirni center Žalec in Zbirni center Bukovžlak; vsi ostali zbirni centri (Vojnik, Andraž-Polzela, Vransko, Braslovče) bodo odprti samo ob sobotah po običajnem sobotnem delovnem času;
 • Odpovedano je zbiranje kosovnih odpadkov na klic.
 • Odpovedano je praznjenje greznic in malih čistilnih naprav po rednem programu.
 • Odpovedano je menjavanje posod.
 • Pomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov na terenu je prestavljena.
 • Pomladanske čistilne akcije so prestavljene.
 • Vloge strank sprejemajo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.
 • Strank na sedežu podjetja na Teharski cesti ali v upravi na Bukovžlaku ne sprejemajo.

Energetika Celje
Do nadaljnjega je za stranke zaprta upravna stavba ENERGETIKE CELJE, d. o. o., na Smrekarjevi ulici 1.

Kontakti:
info@energetika-ce.si
Centrala 03 425 33 00
Zamenjava dobavitelja 03 425 33 53/06
Sporočanje stanj plinomerov 080 15 99
Izdaja soglasij, priprava dela 03 425 33 24
Fakturiranje in reklamacije 03 425 33 40

Ob nujnih dostavah ali urejanju dokumentacije, pozvonite na zvonec pred sprejemno pisarno v pritličju upravne stavbe.

V primeru okvar ali težav pri dobavi toplote ali zemeljskega plina pokličite na dežurne številke:
DEŽURNA SLUŽBA – ZEMELJSKI PLIN: 041 633 453
DEŽURNA SLUŽBA – DALJINSKO OGREVANJE: 051 230 771

Vodovod – kanalizacija
Upravna stavba podjetja na Lavi 2a in Centralna čistilna naprava Celje v Tremerjah sta zaprti za stranke. Uporabnike prosijo, da pred morebitnim osebnim obiskom skušajo zadeve rešiti na enega izmed načinov:

 • pisna zahteva: Lava 2a, 3000 Celje
 • e-pošta: info@vo-ka-celje.si
 • tel. št.: 03 42 50 300
 • poštni nabiralnik

Ob nujnih dostavah ali urejanju dokumentacije pozvonite na zvonec na ograji za službeni dovoz (na obeh lokacijah). Splošne informacije, reklamacije in vprašanja v zvezi z izstavljenimi računi: 03 42 50 300. Okvare ali težave pri oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju odpadne vode in vzdrževanju javnih cest: 03 42 50 300.

Mestna tržnica Celje
Na Mestni tržnici Celje:

 • ostajajo odprti lokali s hrano in prodaja kmetijskih in drugih živilskih izdelkov;
 • prodaja neživilskih izdelkov je začasno zaustavljena, zaprti so gostinski lokali;
 • zaradi zmanjšanja možnosti okužbe so do nadaljnjega zaprli sanitarije za obiskovalce; do sanitarij lahko dostopajo le ponudniki na tržnici.

Podjetje Veking
V trenutnih razmerah sprejemajo izključno stranke za prijavo pogreba (2 zdravi osebi). Za druge informacije so dosegljivi po elektronski pošti: veking@t-2.net.

Seznam javnih zavodov in organizacij, ki so zaprti za obiskovalce:

 • vse osnovne šole in vsi vrtci v Mestni občini Celje – ZPO Celje (športni objekti)
 • Dom ob Savinji Celje
 • Pokrajinski muzej Celje
 • Muzej novejše zgodovine Celje
 • Osrednja knjižnica Celje
 • Zavod Celeia Celje: Turistično-informacijski center na Glavnem trgu, Celjski dom, Center sodobnih umetnosti, Stari grad Celje
 • Zgodovinski arhiv Celje
 • Slovensko ljudsko gledališče Celje
 • Celjska kulturnica
 • Celjski mladinski center
 • Regijsko študijsko središče
 • Javni zavod Socio (tudi Večgeneracijski center, začasno ne sprejemajo donacij občanov)
 • Ljudska univerza Celje
 • Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Celje

Delo na gradbiščih
Mestna občina Celje je izvajalce del na gradbiščih v Mestni občini Celje pozvala, naj z največjo mero odgovornosti ocenijo ali je glede na trenutne razmere in naravo dela varno nadaljevati z gradbenimi deli. Če je izvajanje del na gradbiščih nujno, je potrebno upoštevati varnostno razdaljo in ostale varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa virusa. Sestanki na gradbiščih potekajo v čim manjši sestavi in ne v zaprtih prostorih.

Celjanke in Celjane pozivamo, naj delujejo skrajno samozaščitno. Naj po nepotrebnem ne hodijo od doma, naj poskrbijo zase in svoje najbližje. V teh težkih razmerah je pomembno tudi, da ostanemo mirni, preudarni in da dosledno upoštevamo navodila pristojnih institucij. S tem naredimo največ dobrega zase, pa tudi za tiste, ki opravljajo delo v javno korist: zdravstveni delavci, farmacevti, trgovci, policisti, gasilci, civilna zaščita, predstavniki občin, prostovoljci … S samozaščitnim ravnanjem lahko preprečimo tudi dodatne obremenitve zdravstvenega sistema.

Mestna občina Celje objavlja dodatno telefonsko številko 041 774 686 (od 8. do 15. ure), na kateri občanom zagotavljamo informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi in drugih nujnih zadev.

Nobena institucija ne more narediti toliko kot vsak posameznik sam z odgovornim obnašanjem in ravnanjem. Želimo vam, da ostanete zdravi.

Dostopnost