Skoči na glavno vsebino

S strani Mestne četrti Nova vas, sta bila oddelka Sinička in Lastovka s strokovnimi delavci povabljena, da skupaj poskrbimo za urejeno igrišče, na katerem se v prostem času igrajo otroci, ki obiskujejo naš vrtec in ki živijo v le-tem okolišu.

Namen akcije je bilo ozaveščati otroke za odgovoren odnos do kolja.

Pred MČ nas je sprejel g. Klemen Maksimiljan (predsednik MČ) in nas povabil v prostore, kjer se odrasli družijo ob raznih dogodkih. G. Maksimiljan je otroke spodbudil, da očistijo otroško igrišče, ki se nahaja pred četrtjo.

Poskrbljeno je bilo za varnost otrok, saj je vsak od otrok dobil svojo rokavico s katero je pobiral smeti. Strokovni delavci smo se pred samo akcijo z otroki vnaprej pogovorili o pravilnem rokovanju in ločevanju odpadkov. Otroci so bili seznanjeni, da ostrih predmetov (pločevinke, razbito steklo ipd.) ali kakršnih koli drugih odpadkov, ki bi lahko bili nevarni, ne smejo prijemati in morajo nanje opozoriti odraslo osebo.

Otroci so z veliko vnemo sodelovali in bili na koncu ponosni, da so z medsebojnim sodelovanjem očistili igrišče.

Ob tem so spoznali, da ni prav, da se na površini, na kateri se otroci igrajo in zadržujejo, odlagajo odpadki (steklo, cigaretni ogorki, pločevinke, pasji iztrebki …), ki so za otroke nevarni. Otroci so se strinjali, da je v bližini dovolj košev za smeti v katere se lahko ti odpadki odložijo.

Če otroci ob pravilnem vzgledu zmorejo do pravih poti, odrasli ne smemo pozabiti, da jim ta vzgled oz. pravilno pot predstavljamo mi – odrasli.

Zapisala: Špela Fajs, dipl. vzg.

 

Dostopnost