Skoči na glavno vsebino

Skozi zanimive gibalne, prstne igre, banse ter s poslušanjem angleških otroških pesmi smo že globoko zakorakali v svet Igrive angleščine. V dejavnosti smo vpletli metode NTC učenja, ki temeljijo na prenosu znanj iz nevrofiziologije na področje izobraževanja. S tem načinom vplivamo na razvoj kognitivnih sposobnosti vsakega otroka.

Otroci zelo radi ponavljajo nove besede, čeprav jih ne razumejo. Za njih so pomembne ritmične izštevanke in imitativne igrice. Ko se le te skupaj igramo v angleškem jeziku, pritegnejo njihovo pozornost. Vedno znova jih želijo slišati in ponavljati.

Nove angleške besede spoznavamo celostno npr. prepevanje angleške pesmi, ki jo otroci uprizorijo tudi z gibanjem: Head, Shoulders, Knees and Toes.

Pri spoznavanju novih besed  je zelo velik motivator glasba.  Besede spoznavamo tudi z vključevanjem rim v kombinaciji z slovenskimi besedami, npr.: V naši hiši House, se skriva miška Mouse …

Otroci radi prepevajo angleške pesmi, pri katerih so v naprej seznanjeni s pomenom besed. Poleg glasbe jih zelo motivira didaktična gibalna igra Detektivi (otroci plešejo, na znak vzgojiteljice iščejo predmete po navodilu npr.: red color, blue color, yellow color). Pri usvajanju besedišča za dele telesa, se je kot uspešna pokazala igra One Little Finger (s kazalcem kažemo posamezne dele telesa in jih večkrat poimenujemo), ki se jo otroci zelo radi igrajo.

Angleške besede uporabljamo pri vsakodnevnih dejavnostih. Pri zajtrku, malici ter kosilu se otroci zahvalijo v angleškem jeziku (Thank you). Skupaj poimenujemo preprosta opravila, igrače in predmete, ki otroke zanimajo.

Otroke spodbujamo, da v vrtec prinašajo svoje igrače. Skupno jih poimenujemo v angleškem jeziku, otroci jih narišejo, preslikujejo besede, ustvarjajo kolaže, izumljajo nove igre …

Sanela Nikolić, dipl. vzg.

Dostopnost