Skoči na glavno vsebino

Dodatne dejavnosti

Zadovoljujejo potrebe tistih staršev, ki želijo nekaj več za svoje otroke tudi v popoldanskem času. V celoti jih financirajo starši.

zarjin planinec

V Vrtcu Zarja se zavedamo, da so gibanje, rekreacija in šport spodbudni dejavniki kakovostnega preživljanja prostega časa za vse življenje. Otroci imajo možnost vključitve v program Zarjin planinec, v katerega se po želji vključijo otroci, stari 4-6 let. Izlete vodimo strokovni delavci pod vodstvom Sandija Kovača, v sodelovanju s Planinskim društvom Celje – Matica.

Izlete organiziramo ob sobotah.

Prvi izleti so namenjeni pridobivanju in vzdrževanju kondicije ter prepoznavanju otrokovih sposobnostih. Že med pripravo izleta se zavedamo, da je največji izziv odraslih, kako osredotočiti in usmeriti otroško energijo, ki kar prekipeva, ko se njihovi koraki oddaljujejo od urbanega okolja. Zavedamo se, da gredo na izlet otroci, mi pa z njimi – in ne obratno! Zato storimo vse, da jim je na izletu prijetno. Vsak izlet organiziramo tako, da je za otroka zabaven in poučen ter da mu kot tak tudi ostane v spominu.

Cilj izleta vedno prilagodimo starosti otrok in njihovim sposobnostim, pri čemer upoštevamo tudi njihove želje. Izbiramo zanimive, poučne in vabljive destinacije. Na vsak izlet se pripravimo s psihičnega, organizacijskega in vsebinskega vidika. Že s samim vabilom, ki ga starš in otrok skupaj prebereta, v otroku spodbudimo interes po odkrivanju neznanega in zanimivega. Kadar se del poti peljemo z avtobusom, si čas na njem popestrimo s pripovedovanjem zgodbic, ugankami in prepevanjem.

Ob vmesnem počitku si ob fotografijah pripovedujemo doživetja s prejšnjih izletov … Poskrbimo, da je vsak izlet za otroke posebno doživetje.

Vznemirljiv občutek, da z otroki prvič odkrivamo neznane poti, se spremeni v veselje. To je poseben občutek, zelo podoben prijateljstvu in spoštovanju do ljudi in gora, ki ga nosimo v sebi in prenašamo na mlajše rodove.

Izvajalci: Sandi Kovač s sodelavci

Utrinki iz izletov:

Brnica

Sv. Tomaž nad Vojnikom

Izlet na Hom

Izlet na Šmohor

Program je namenjen otrokom starim od 4 do 6 let, ki si želijo na igrivo domišljijski način raziskovati svoje telo in se ob tem izražati skozi različne zvrsti umetnosti.

Sam program temelji na zaznavanju, doživljanju in spoznavanju lastnega telesa, ožjega in širšega družbeno naravnega okolja vključno z oblikovanjem medsebojnih odnosov s čustvenega, intuitivnega, socialnega in fizično spoznavnega vidika.

Program otroku omogoča da:

 • začuti svobodo gibanja in izražanje skozi domišljijski svet,
 • si pridobi izkušnje gibanja tako v naravnem okolju kot notranjih prostorih vrtca,
 • s pomočjo različnih tehnik dihanja sprošča svoje telo,
 • skozi plesno dramatizacijo, likovne dejavnosti in doživljanje različnih zvrsti glasbe izraža bogato »paleto« čustev,
 • si preko različnih gibalnih vzorcev razvija motorične sposobnosti kot so koordinacija, moč rok in nog, gibljivost, ravnotežje …
 • sodeluje in deluje usklajeno v paru, skupini …
 • zna in zmore uporabljati izrazna sredstva ter z njimi ustvarja na različne načine (trakovi, obroči, instrumenti …).

Program na edinstven način pripomore k kvalitetnejšemu otrokovemu razvoju in  omogoča posamezniku  zabavno ter igrivo preživljanje prostega časa.

Izvajalki:  Daca Bincl in Saša Bavcon

Kontakt: Daca – 040 981 441, Saša – 070 847 292

Program JUDO VRTEC 

je namenjen otrokom v starosti od 4 do 6 let, primeren pa je tako za dečke kot za deklice. V tem programu otroke postopoma uvajamo v vadbo juda, kjer se seznanijo z osnovami judo tehnik in osnovnimi etičnimi načeli juda. Vadba temelji na izboljšanju osnovnih motoričnih gibanj in spretnosti, izboljšanju hitrosti in koordinacije, vse to preko različnih judo iger. Otroci preko dela v parih in skupinah pridobivajo občutek za sodelovanje s partnerjem, delo v skupini in se navajajo na osnove discipline, ki jih zahteva ukvarjanje s športom. Tako otroci postopno spoznavajo osnove juda z aktivnim učenjem padcev, ki so izredno pomemben vidik pri odraščanju otrok, na katerega pa na žalost vse prepogosto pozabljamo. Prepričani smo, da bo prav poznavanje pravilnega padanja v prihodnosti otroku prihranilo marsikatero solzo in poškodbo. Ko se otroci naučijo pravilno padati, so pripravljeni na zahtevnejše elemente juda, pravilnega gibanja, spoznavajo judo mete in parterne tehnike. Otroke že v samem začetku, kljub njihovi mladosti učimo osnovnih etičnih načel juda kot so spoštovanje do trenerjev in prijateljev na vadbi, branjenje šibkejših od sebe, pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

CILJI PROGRAMA

 • Razvoj osnovnih psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti (osnovne motorične vaje – plazenje, kotaljenje, preskoki, osnovni gimnastični elementi).
 • Graditi samozavest, spoštovanje in odgovornost.
 • Razviti delovne navade in sposobnost za delo v parih in v skupini.
 • Naučiti se pravilnega in varnega padanja (kotaljenja, prevali,  padci …).
 • Naučiti se osnovne judo kontrole, predvsem v parterju in enostavnih judo gibanj ter nekaj osnovnih judo metov.
 • Učenje primernega športnega vedenja, higienskih navad, spoštovanja drugih in spoštovanja ravnanja s tujo lastnino.

Vadbo vodi Regina Jernejc, trener juda IV dan, dipl. vzg.

Kontakt: Jernejc Regina – 070 744 419

Naj bo gibanje igra, preko katere predšolski otroci razvijajo svoje gibalne sposobnosti in spretnosti, žoga pa naj jim bo pripomoček in izziv hkrati.

Športna vadba »Žogarija« je namenjena otrokom, starim od 4 do 6 let. Poteka pod vodstvom profesorice športne vzgoje Hane Luzar in njenih sodelavk. ki jih preko igre spoznavajo z osnovami različnih športov z žogo (mini rokometa, mini nogometa, mini košarke, mini odbojke …). Za zagotovitev bolj individualnega pristopa ter večje varnosti sta v skupini vedno dve vaditeljici.

Splošna izhodišča:

 • vadba spoštuje načelo enakih možnosti za vse otroke in hkrati upošteva njihovo različnost,
 • vadba načrtno spodbuja otroke h humanim medsebojnim odnosom in k športnemu obnašanju (fair play-u),
 • vadba povezuje športno dejavnost s kurikulumom za vrtce,
 • vaditeljice načrtno spremljajo in vrednotijo otrokove dosežke in ga spodbujajo k športni dejavnosti (usmerjeno in splošno).

Oprema:

 • športna oblačila (kratka majica, udobne hlače),
 • športni copati (lahko tudi nedrseči sobni copati),
 • pijača (najboljše voda).

Kontakt:

Zgodnje učenje angleškega jezika

 Zgodnje učenje angleškega jezika se izvaja za otroke od 4. leta dalje v sodelovanju z zunanjo izvajalko Mio Selič.

Glavni cilj tujejezikovnega izobraževanja v tem obdobju je senzibilizacija na jezik. To pomeni, da se otrok v tujem jeziku počuti varno, udobno in sledi dogajanju, ki se ves čas izvaja v ciljnem jeziku. To hkrati pomeni, da mora biti učitelj tujega jezika dovolj suveren v ciljnem jeziku in je zmožen uro v celoti izvajati v ciljnem jeziku.

Načelo vrtčevskega izobraževanja je ‘Z otroki se v vrtcu igramo v tujem jeziku’.

Program je vsebinsko zasnovan. Vsebine se vpeljujejo prek slikanic, na osnovi katerih se izvajajo igre, igre vlog/dramatizacije, delavnice in pesmi. Za izvajanje programa se ne uporablja učbenikov, temveč je program zasnovan na aktivni vlogi otroka, ki se večinoma odvija v njegovem gibanju.

Glede na to, da se program v celoti izvaja v tujem jeziku, je ključnega pomena trdna struktura ure, sestavljena iz uvoda, jedra in zaključke. Uvod in zaključek sta sestavljena iz enakih dejavnosti, jedro pa je namenjeno obravnavanju aktualne vsebine. V uvodu se ponavljajo dejavnosti, v katerih se otroci preštevajo, začarajo v ‘angleško govorečo skupino’, predstavijo, pozdravijo in nekaj zapojejo/se gibajo, medtem ko v zaključku spoznavajo sebe, pregledajo prisotnost, se umirijo (spoznajo večerno/jutranjo rutino), se izštevajo/gibajo in si zaželijo ‘goodbye’.

Več informacij, kontakt: Mia Selič – 041896635 ali na spletni strani www.c00lsch00l.eu

Dostopnost