Smo javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje.

Vizija našega vrtca je, da v bogato ustvarjalnem okolju omogočamo otrokom neprecenljivo bogastvo pozitivnih izkušenj, možnost iskanja novih poti z izboljšanjem kvalitete življenja družine ter ustvarjanje pogojev za razvoj potencialov s sprejemanjem izzivov sodobnih spoznanj o razvoju in učenju predšolskih otrok.

Naše poslanstvo je vzgoja in učenje predšolskih otrok ter nudenje pomoči družini pri tej nalogi. Sprejemamo, dopuščamo in spoštujemo enkratnost, drugačnost in dostojanstvo vsakega in vseh – otrok, staršev ter zaposlenih.

 Ravnateljica, Matejka Kobal