Skoči na glavno vsebino

Hiša številka 5 pisateljice Ele Peroci je bila tista, ki nam je služila kot izhodišče za uvodne dejavnosti v mesecu marcu. Zgodbica s pomenljivim naslovom je otrokom dala možnost pripovedovanja o domačem mestu, o domu in njihovih družinah. Otroci so ob slikovni predlogi risali motiv svojega doma ter urili svoje finomotorične spretnosti pri izdelovanju hišic iz barvnega papirja. V konstrukcijskem kotičku so jim bili dnevno na razpolago penasti in leseni gradniki, kjer so ob podpori drug drugemu in medsebojnim sodelovanjem konstruirali različne stavbe. Otrokom smo omogočili aktivno raziskovanje domačega mesta. Na voljo jim je bil zemljevid, ob uporabi IKT-ja pa so imeli možnost virtualnega sprehoda po ulicah le-tega. Skupaj smo izdelali zemljevid vrtca in okolice z vsemi pripadajočimi ulicami ter ob tem primerjali oddaljenost od vrtca do doma (srečevali smo se s pojmi blizu – daleč).

V vrtcu nam je pomembno, da se otroci spoznajo s širšim družbenim okoljem, zato smo se večkrat tedensko odpravili na sprehode v bližnjo in daljno okolico vrtca ter ob tem raziskovali mestni živelj. V starem mestnem jedru smo odkrivali kotičke, ki so nam bili do zdaj neznani, veliko časa smo posvetili znanim osebam, ki so tako ali drugače zaznamovale Celje.

»Družina pomeni, da se razumemo in da se skupaj igramo.« (deček A.) – otroci so dnevno pripovedovali o svoji družini, ob plakatu preštevali družinske člane, ogledali smo si različne tipe družin po svetu in jih primerjali z družinami pri nas. Svoje družine so otroci tudi slikovno upodobili ter razmišljali kaj jim družina pomeni.

V mesecu marcu smo z otroki predšolskih oddelkov obiskali razstavo ob svetovnem dnevu voda v Hermanovem brlogu: »Herman vodi k vodi«, kjer so imeli otroci možnost aktivnega vključevanja v dejavnosti: spoznali so lastnosti vode, sestavljali molekulo vode, si ogledali AV-posnetek o čiščenju odpadnih voda, predvsem pa usvajali pozitiven odnos do tekočih virov. Skupaj s pevskim zborčkom enote smo se predstavili na otvoritvi razstave z ljudsko pesmijo »Dekle je po vodo šla« in »Ob bistrem potočku je mlin«.

Mesec marec smo zaokrožili z raziskovanjem ljudskih običajev in navad ob Veliki noči, pripravili pa smo tudi ustvarjalne delavnice ob materinskem dnevu, kjer so otroci na lastno iniciativo pripravili prijetno prireditev s pesmijo in deklamiranjem besedil prednostno o mamicah, seveda.

no images were found

Dostopnost