Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obstoječe okolje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi (Kurikulum za vrtce, 1999). Mesec oktober je v enoti Ringa raja tako...

več...